ROTFYLLNING

Vid vissa tillstånd och sjukdomar i tänderna kan man behöva göra en rotfyllning. Exempelvis kan det bli nödvändigt om man har ett mycket djupt kariesangrepp i en tand eller en infektion i anslutning till tandens rot. När man gör en rotfyllning tar man bort nerven i tanden och ser till att eventuella bakterier försvinner, sedan fyller man igen rotkanalen (där nerven suttit) med ett tätt material för att undvika infektioner.

Tand

När rotfyller vi?

Kariesangrepp

Om kariesangrepp når den inre delen av tanden, pulpan, kan detta orsaka smärta och infektion. Rotfyllning krävs för att ta bort det skadade vävnadsmaterialet och förhindra att infektionen sprider sig.

Infektion

Bakterier kan tränga in i tandens pulpa och orsaka en infektion. Detta kan leda till svår smärta och abscessbildning (varbildning) vid roten av tanden.

Skada eller trauma

Tänder som har skadats på grund av olyckor eller trauma kan behöva rotfyllning för att räddas och bevaras.

Smärtlindring

Proceduren tar bort den infekterade eller inflammerade nerven, vilket omedelbart lindrar smärtan och obehaget.

Bevarande av tand

Rotfyllning gör det möjligt att bevara din naturliga tand istället för att extrahera den.

Rädda tanden

Rotfyllning är ett försök att rädda tanden, men det finns inga garantier på att det lyckas.
Kontakta oss

Om du upplever tandvärk eller har andra oroande symtom, tveka inte att kontakta oss. En tidig rotfyllning kan förhindra att problemet försämras eller att tanden behöver extraheras. Rotfyllning gör det möjligt att behålla din naturliga tand.

© Exclusive Care Sweden AB

[trustreviews id=4949]

[grw id=”3346″]

Wallingatan 1