Tandsköterska

Emil

Tandsköterska

Camilla

Tandsköterska

Maria

Tandsköterska

Anna

2013

Årets Nyföretagare

Motiveringen löd ”Oförväget och efter noggrann förberedelse har företaget framgångsrikt etablerat sig på en konkurrentutsatt marknad inom tandvård samt hälso- och sjukvård. Med flexibilitet och tillgänglighet som honnörsord har årets pristagare på kort tid skapat en lönsam verksamhet med en god miljö för såväl patienter som personal. Företaget har en tydlig, modern profil med helhetsperspektiv på kundernas önskemål och behov.”
2012

Grundade kliniken

© Exclusive Care Sweden AB

[trustreviews id=4949]

[grw id=”3346″]

Wallingatan 1