Proteser

En protes har man för att ersätta förlorade tänder, det kan vara en helprotes för att ersätta alla tänder i en käke eller en delprotes för att ersätta en eller flera tänder i en käke.

Tand

Varför protes?

Det finns olika anledningar att välja protes. Om det är så att det inte går att sätta in implantat eller en bro kan man välja att göra en protes. Det kan också vara så att man sätter in en protes i väntan på annan behandling, exempelvis under tiden då en implantatskruv läker in.

Proteser är avtagbara och det är att föredra att de plockas ut till natten. Det finns olika slags proteser, helproteser ersätter alla tänder i en käke. Men det finns även delproteser som kan ersätta en eller flera tänder, dessa sitter fast med stöd av dina egna tänder.

Avtryckstagning

Om det beslutas att tandproteser är rätt för dig, börjar vi med att ta avtryck i din mun som vi sedan skickar iväg till tandteknikerna för tillverkning. Vid helproteser krävs det alltid flera besök och flera avtryckstagningar.

Anpassning och justering

När dina tandproteser är tillverkade, kommer de att justeras för att passa perfekt i din mun. Denna anpassningsprocess kan ta tid och kräva flera besök eftersom proteserna justeras för att uppnå rätt tuggfunktion och estetik.
Eftervård för Tandproteser

Daglig rengöring

Skölj och rengör dina tandproteser noggrant varje dag. Använd en mjuk tandborste och en tandprotesrengöringslösning eller mild tvål. Detta hjälper till att avlägsna matrester och bakterier.

Ta bort på natten

Det är viktigt att ta bort dina tandproteser på natten och låta din muns slemhinna vila. Detta minskar risken för irritation och ökar protesernas hållbarhet.

Regelbundna tandläkarbesök

Fortsätt att besöka oss regelbundet för kontroller. Så att vi kan justera proteserna om det behövs och övervaka din munhälsa.

Undvik skadliga vanor

Tandproteser är skörare än dina vanliga tänder och kan gå sönder, undvik därför att bita i för hårda saker.

Tandproteser kan hjälpa dig att återfå tuggfunktion och ge dig tillbaka ditt leende. Genom att följa korrekt eftervård och regelbundet besöka oss kan du säkerställa att dina proteser förblir bekväma och fungerande under lång tid.

Om du märker obehag, irritation eller om dina proteser inte passar ordentligt, kontakta oss för justeringar eller reparationer.

Kontakta oss

Vi svarar så fort vi kan, är det något akut så ring oss på 018-444 33 55.

    © Exclusive Care Sweden AB

    [trustreviews id=4949]

    [grw id=”3346″]

    Wallingatan 1