Hem / Tandvård / Fullständig prislista tandvård

Fullständig prislista tandvård

ÅtgärdBeskrivningVårt pris/referenspris allmäntandvård
p101Basundersökning, utförd av tandläkare900
p103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare390
p107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1110
p108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare1805
p111Basundersökning, utförd av tandhygienist690
p112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist895
p113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist290
p114Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist550
p115Konsultation specialisttandvård0
p116Konsultation specialisttandvård, omfattande0
p121Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition60
p123Röntgenundersökning, helstatus850
p124Panoramaröntgenundersökning550
p125Röntgenundersökning, extraoral540
p126Röntgenundersökning, omfattande1035
p127Röntgenundersökning, delstatus205
p128Röntgenundersökning, större delstatus350
p131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31035
p132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1335
p133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder1635
p134Tomografiundersökning, fyra kvadranter1935
p141Studiemodeller för behandlingsplanering615
p161Salivsekretionsmätning655
p162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning400
p163Biopsi1100
p164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)675
p201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem450
p204Profylaxskena, per skena845
p205Fluorbehandling, kortare behandlingstid185
p206Fluorbehandling365
p207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten290
p208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande555
p209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande865
p301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande425
p302Sjukdoms- eller smärtbehandling800
p303Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande1180
p305Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande1765
p311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem450
p312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem180
p313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer1125
p314Beteendemedicinsk behandling520
p321Icke-operativ behandling av kariessjukdom455
p322Stegvis exkavering1175
p341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande555
p342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1085
p343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande1630
p362Lustgassedering, per gång865
p401Tanduttagning, en tand1115
p402Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand1585
p403Tanduttagning, tillkommande, enkel445
p404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad3275
p405Omfattande dentoalveolär kirurgi4370
p406Tanduttagning, övertalig tand1115
p407Övrig kirurgi eller plastik2160
p408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande4370
p409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd1605
p420Implantat, per styck, tilläggsåtgärd2945
p421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat3295
p422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik1580
p423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat4795
p424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik1770
p425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat6635
p426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik2365
p427Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant4175
p428Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant5040
p429Kirurgiskt avlägsnande av implantat4115
p430Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd1590
p431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd2650
p432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd1975
p435Avlägsnande av ett implantat1075
p436Avlägsnande av implantat, enkel195
p446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd1900
p447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd1280
p448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd785
p451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–33410
p452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–34715
p453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–33590
p454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–34715
p480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd340
p501Rensning och rotfyllning, en rotkanal3565
p502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler4295
p503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler5390
p504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler5875
p520Akut endodontisk behandling, annan behandlare950
p521Akut trepanation och kavumextirpation840
p522Komplicerad kanallokalisation845
p523Stiftborttagning1230
p541Apikalkirurgisk behandling3840
p542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd1080
p601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3675
p602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena3675
p603Reponeringsskena, per skena5845
p604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena2205
p606Motorisk aktivering550
p607Bettslipning för ocklusal stabilisering785
p701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand635
p702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1010
p703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand1240
p704Fyllning av en yta på molar eller premolar815
p705Fyllning av två ytor på molar eller premolar1195
p706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar1595
p707Krona i plastiskt material, klinikframställd1810
p708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd575
p800Permanent tandstödd krona, en per käke6005
p801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke4665
p802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift3290
p803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift1580
p804Hängande led vid tandstödd protetik, per led2285
p805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd1955
p806Radikulärförankring vid avtagbar protes3575
p807Semipermanent krona eller hängande led, per led2555
p808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner3505
p809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1090
p811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd605
p812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats1545
p813Broreparation med tandteknisk insats4695
p814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande8115
p815Sadelkrona5420
p822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder3815
p823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder5370
p824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad11380
p825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments12880
p826Attachments, per styck100
p827Hel underkäksprotes9665
p828Hel överkäksprotes9665
p829Immediatprotes, hel käke7235
p831Justering av avtagbar protes395
p832Lagning av protes eller tillsättning av protestand1305
p833Rebasering av protes2665
p834Lagning av protes där avtryck krävs2030
p835Rebasering och lagning av protes3165
p836Komplicerad lagning av protes3960
p837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes6840
p839Inmontering av förankringselement3115
p845Ocklusionskorrigerande bettslipning2025
p846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering4585
p847Klammerplåt4130
p848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition575
p850Implantatstödd krona, en per käke8445
p852Implantatstödd krona, flera i samma käke6550
p853Hängande led vid implantatstödd bro2285
p854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led2230
p855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat560
p856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led1580
p857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat505
p858Distans inklusive distansskruv, per styck1315
p859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd1120
p861Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat33045
p862Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat35085
p863Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat36660
p865Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat31960
p871Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat18085
p872Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat20385
p873Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler23040
p874Tillägg för alveolarbar på två implantat4565
p875Tillägg för alveolarbar på tre implantat5380
p876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat7165
p877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement14985
p878Förankringselement täckprotes, per styck295
p881Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande1160
p883Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats3125
p884Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs7655
p888Fästskruv/broskruv, per styck185
p889Distansskruv, per styck385
p892Läkdistans, per styck345
p900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader9405
p901Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år14115
p902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år17560
p903Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år20690
p904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år25635
p905Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år19910
p906Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år23355
p907Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år26795
p908Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år32270
p921Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand1240
p922Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar1595
p925Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation4665
p926Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona6950
p928Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation2285
p929Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona4665
p940Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro11615
p941Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på6950
p893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1120
p894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1175
p895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat1480
p896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat1595
p142Digitala studiemodeller för behandlingsplanering445
p410Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd870