Hem / Tandvård / Fullständig prislista tandvård

Fullständig prislista tandvård

ÅtgärdBeskrivningVåra priser fr o m 15 jan 2020Referenspris fr o m 15 jan 2020
100-Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101Basundersökning och diagnostik, tandläkare855865
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare375375
103Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare375375
107Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare10701070
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare17401740
115Konsultation specialisttandvård00
116Konsultation specialisttandvård, omfattande00
121Röntgenundersökning av enskild tand6060
123Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan820820
124Panoramaröntgen530530
125Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys520520
126Röntgenundersökning, omfattande10051005
127Röntgenundersökning, delstatus195195
128Röntgenundersökning, större delstatus340340
131Tomografiundersökning, en kvadrant10001000
132Tomografiundersökning, två kvadranter12851285
133Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning15751575
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter18601860
141Studiemodell, för behandlingsplanering600600
161Salivsekretionsmätning625625
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning400400
163Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD)995995
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)610610
200-Sjukdomsförebyggande åtgärder
201Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning430430
204Profylaxskena, per skena815815
205Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd175175
206Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring350350
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten280280
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande530530
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande825825
300-Sjukdomsbehandlande åtgärder
301Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling410410
302Sjukdomsbehandlande åtgärder770770
303Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling11401140
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande17101710
311Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar)430430
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem175175
313Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer10751075
314Beteendemedicinsk behandling495495
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom435435
322Stegvis exkavering11351135
341Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning530530
342Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning10351035
343Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behand15601560
362Lustgassedering, per gång835835
400-Kirurgiska åtgärder
401Tanduttagning, en tand10251035
402Tanduttagning, en tand, komplicerad17151715
403Tanduttagning tillkommande enkel185185
404Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle31653165
405Omfattande dentoalveolär kirurgi42204220
406Tanduttagning, övertalig tand10351035
407Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle20852085
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande42204220
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillägg15501550
420Implantat, per styck28552855
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur33303330
422Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik15251525
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle47254725
424Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik17101710
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer64156415
426Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik22852285
427Benaugmentation med egen benvävnad40354035
428Benaugmentation med benersättningsmaterial48804880
429Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur39803980
430Korrigerande kirurgi vid implantat15351535
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i25652565
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per19101910
435Avlägsnande av ett implantat10351035
436Avlägsnande av implantat, enkel185185
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle18401840
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle12451245
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd,, per operationstillfälle755755
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–332953295
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tan45554555
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant el34703470
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadrant45554555
480Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd335335
500-Rotbehandling
501Upprensning och rotfyllning, en rotkanal34303445
502Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler41504150
503Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler52105210
504Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler56805680
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare920920
521Akut endodontisk behandling810810
522Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi815815
523Stiftborttagning11901190
541Rotspetsoperation37103710
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd10451045
600-Bettfysiologiska åtgärder
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena35753575
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena35753575
603Reponeringsskena, per skena56805680
604Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena21402140
606Motorisk aktivering525525
607Bettslipning för ocklusal stabilisering760760
700-Reparativa åtgärder
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand595615
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand975975
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand11601160
704Fyllning av en yta på molar eller premolar785785
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar11551155
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar15401540
707Krona i plastiskt material, klinikframställd17501750
708Stiftförankring vid fyllningsterapi555555
800-Protetiska åtgärder
800Permanent tandstödd krona, en per käke58355835
801Laboratorieframställd krona45354535
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift31953195
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift15251525
804Hängande broled, per led22352235
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd19001900
805Emaljretinerad konstruktion, per stöd19001900
806Radikulärförankring vid avtagbar protes34753475
807Semipermanent krona/bro, per led24902490
808Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner34053405
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led10651065
811Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.570570
812Broreparation 114951495
812Broreparation 114951495
813Broreparation 245554555
813Broreparation 245554555
814Broreparation 378707870
814Broreparation 378707870
815Sadelkrona52705270
822Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder37153715
823Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder52305230
824Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad1113511135
825Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments1260512605
826Attachments, per styck, material100100
827Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder93959395
828Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder93959395
829Immediatprotes70507050
831Justering av avtagbar protes380380
832Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand12701270
833Rebasering av protes25902590
834Lagning av protes där teknikerinsats krävs19801980
835Rebasering och lagning av protes30753075
836Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs38653865
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes66706670
839Inmontering av förankringselement30253025
845Ocklusionskorrigerande bettslipning19651965
846Skena för vertikal platsberedning47904790
847Klammerplåt40154015
848Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand555555
850Implantatförankrad krona, en per käke82258225
852Implantatförankrad krona63806380
853Hängande led vid implantatförankrad bro22352235
854Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led21752175
855Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat550550
856Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led14251425
857Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat495495
858Distans inklusive centrumskruv, per styck12751275
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd10901090
861Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer3232532325
862Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer3433534335
863Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer3588535885
865Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer3128031280
871Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer1760017600
872Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer1984019840
873Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer2242522425
874Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer44754475
875Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer52755275
876Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer70357035
877Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement1460014600
878Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck285285
880Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat21552155
881Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande11201120
882Av- och påmontering av implantatförankrad bro29402940
883Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats56955695
884Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fixtur (implantat) vid reparation eller utbyggnad, per fixtur1050510505
888Fästskruv, per styck180180
889Centrumskruv, per styck375375
892Läkdistans, per styck335335